ข้อบัญญัติตำบลบางไทรป่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อบัญญัติ ปี 2562 [ 29 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบัญญัติ อบต.บางไทรป่า ประจำปี 2560 [ 25 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 127  
 
  (1)  
   
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555