หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.2561 – 2564) [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 50  
 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๓ [ 3 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 51  
 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๓/๑ [ 3 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 39  
 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๒ [ 3 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑ [ 3 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2   
   
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555