หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
แบบติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
แบบติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2561 [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.2561 – 2564) [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2   
   
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555