หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า      18 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   18 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2560-ปัจจุบัน   18 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ   18 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   18 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานข้าราชการอบต.บางไทรป่า ประจำปีพ.ศ.2561   15 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า   15 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต   15 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท.รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   15 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก   15 มิ.ย. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31/td>