หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   18 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2560-ปัจจุบัน   18 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานข้าราชการอบต.บางไทรป่า ประจำปีพ.ศ.2561   15 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า   15 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต   15 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท.รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   15 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก   15 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการอบต.บางไทรป่า   14 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (ส่วนราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   14 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี   14 มิ.ย. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19