ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 14.39 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน