แบบรายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2561(สำนักงานปลัดอบต.)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 17.47 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 48 ท่าน