กิจกรรมการฉีดพ่น ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 11.26 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย