หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2      3      4      5   
   
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555