ประกาศอบต.บางไทรป่า เรืื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง ของอบต.บางไทรป่า [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 20 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานทางการเงิน ปี 2559 [ 25 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศ เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 13 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 65  
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ของอบต.บางไทรป่า ประจำปีงบประมาณ2557 [ 19 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 121  
 
  (1)  
   
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555