แบบรายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว เดือนเมษายนถึงเดือนมิถนายน 2561 (สำนักงานปลัดอบต.)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 17.46 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 24 ท่าน