รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11/2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2      3      4   
   
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555